Elastics Trainings

Elasticsearch - це розподілена пошукова і аналітична система з відкритим вихідним кодом, побудована на базі Apache Lucene і розроблена на Java. Він починався як масштабована версія пошукової системи Lucene з відкритим вихідним кодом, а потім була додана можливість горизонтального масштабування індексів Lucene.