Querying Data with Transact-SQL (SQL DATA 1) – Outline

Детальна програма курсу

Модуль 1: Введення в Microsoft SQL Server 2016

 • Базова архітектура SQL Server
 • Редакції і версії SQL Server
 • Початок роботи з SQL Server Management Studio

Лабораторна робота: Робота з інструментами SQL Server 2016

 • Робота з SQL Server Management Studio
 • Написання T-SQL сценаріїв
 • Використання Books Online

Модуль 2: Введення в мову запитів T-SQL

 • Введення в T-SQL
 • Поняття набору даних
 • Поняття логіки предиката
 • Поняття логіки послідовності операторів в SELECT виразах

Лабораторна робота: Введення в мову запитів T-SQL

 • Виконання базових SELECT виразів
 • Виконання запитів з фільтрацією даних, використовуючи предикати
 • Виконання запитів з сортуванням даних, використовуючи ORDER BY

Модуль 3: Написання SELECT запитів

 • Написання простих SELECT виразів
 • Видалення дублікатів з використанням DISTINCT
 • Використання табличних і стовпчик псевдонімів
 • Написання простих CASE виразів

Лабораторна робота: Написання базових SELECT запитів

 • Написання простих SELECT виразів
 • Видалення дублікатів з використанням DISTINCT
 • Використання табличних і стовпчик псевдонімів
 • Написання простих CASE виразів

Модуль 4: Запит даних з декількох таблиць

 • Поняття об'єднань
 • Написання запитів з використанням внутрішнього об'єднання INNER JOIN
 • Написання запитів з використанням зовнішнього об'єднання OUTER JOIN
 • Написання запитів з використанням перехресного об'єднання CROSS JOIN, об'єднання таблиці з собою (SELF JOIN)

Лабораторна робота: Запит даних з декількох таблиць

 • Написання запитів з використанням INNER JOIN
 • Написання запитів з використанням багатотабличних об'єднань
 • Написання запитів з використанням об'єднання таблиці сама з собою
 • Написання запитів з використанням OUTER JOIN
 • Написання запитів з використанням перехресного об'єднання CROSS JOIN

Модуль 5: Сортування і фільтрація даних

 • Сортування даних
 • Фільтрація даних
 • Фільтрація з використанням опцій TOP і OFFSET-FETCH
 • Робота з невідомими значеннями

Лабораторна робота: Робота з підзапитах

 • Написання запитів з фільтрацією даних з використанням пропозиції WHERE
 • Написання запитів з сортуванням даних з використанням пропозиції ORDER BY
 • Написання запитів з фільтрацією даних з використанням пропозиції TOP
 • Написання запитів з фільтрацією даних з використанням пропозиції OFFSET-FETCH

Модуль 6: Робота з типами даних SQL Server 2016

 • Введення в типи даних SQL Server 2016
 • Робота з текстовими типами даних
 • Робота з типами даних Дата і Час

Лабораторна робота: Робота з типами даних SQL Server 2016

 • Написання запитів, які повертають типи даних Дата, Час
 • Написання запитів, що використовують функції Дата та Час
 • Написання запитів, які повертають текстові дані
 • Написання запитів, що використовують текстові функції

Модуль 7: Використання DML для зміни даних

 • Додавання даних
 • Зміна та видалення даних

Лабораторна робота: Використання DML для зміни даних

 • Додавання даних
 • Оновлення та видалення даних

Модуль 8: Використання вбудованих функцій

 • Написання запитів, що використовують вбудовані функції
 • Використання функцій перетворення
 • Використання логічних функцій
 • Використання функцій на перевірку NULL

Лабораторна робота: Використання вбудованих функцій

 • Написання запитів з функціями перетворення
 • Написання запитів з логічними функціями
 • Написання запитів з функцією на перевірку NULL

Модуль 9: Угруповання і агрегування даних

 • Використання функцій агрегування
 • Використання пропозиції GROUP BY
 • Фільтрація згрупованих даних з використанням пропозиції HAVING

Лабораторна робота: Угруповання і агрегування даних

 • Написання запитів з використанням пропозиції GROUP BY
 • Написання запитів з використанням функцій агрегування
 • Написання запитів з використанням окремих статистичних функцій
 • Написання запитів, фільтруючих згруповані дані з використанням пропозиції HAVING

Модуль 10: Використання вкладених запитів

 • Написання автономних вкладених підзапитів
 • Написання кореляційних підзапитів
 • Використання предиката EXISTS в підзапитах

Лабораторна робота: Використання підзапитів

 • Написання автономних вкладених підзапитів
 • Написання запитів з використанням скалярних і табличних підзапитів
 • Використання предикатів IN і EXISTS в підзапитах

Модуль 11: Використання операторів наборів рядків

 • Написання запитів, що використовують оператор UNION
 • Написання запитів, що використовують оператори EXCEPT і INTERSECT
 • Написання запитів, що використовують оператор APPLY

Лабораторна робота: Використання операторів наборів рядків

 • Написання запитів, що використовують оператори UNION і UNION ALL
 • Написання запитів, що використовують оператори CROSS APPLY і OUTER APPLY
 • Написання запитів, що використовують оператори EXCEPT і INTERSECTS