Project Management with PMBOK v.7 (PMBOK7)

Детальна програма курсу

Тема 1. Введення в PMBOK 7.

 • Історія стандарту PMBOK.
 • Структура стандарту PMBOK7.
 • Ключові терміни і концепти.
 • Відмінність PMBOK7 від PMBOK6.

Кейс 1. Визначення рамок проекту.

 • Визначення назви проекту.
 • Визначення основних рамок проекту, написання міні-статуту проекту.

Тема 2. Система постачання цінності.

 • 12 принципів проектного менеджменту.
 • Створення цінностей в проектах.
 • Система організаційного керівництва проектом.
 • Функції проекту.
 • Проектне оточення.
 • Продукт проекту.
 • Проджект менеджмент, побудований на принципах.
 • Принципи управління проектом.

Кейс 2. Опис цінностей і продукту проекту.

 • Формулювання місії проекту.
 • Ідентифікація цінностей проекту.
 • Визначення конфігурації продукту проекту.

Тема 3. Галузь знань: взаємодія зі стейкхолдерами. Галузь знань: Управління командою.

 • Типові стейкхолдери проекту.
 • Ефективне залучення стейкхолдерів.
 • Керівник проекту.
 • Команда управління проектом.
 • Команда проекту.
 • Лідерство в проекті.
 • Розвиток команди.
 • Культура управління проектом.
 • Емоційний інтелект.
 • Управління конфліктами в проекті.

Кейс 3. Ідентифікація стейкхолдерів і підбір команди управління проектом.

 • Ідентифікація основних стейкхолдерів проекту.
 • Опис плану залучення стейкхолдерів.
 • Визначення структури команди.
 • Опис ролей в команді.

Тема 4. Галузь знань: Підходи до розробки та життєвому циклу проекту. Галузь знань: Планування в проектах. Галузь знань: Створення продуктів і цінностей в проектах.

 • Розробка підходу до побудови життєвого циклу проекту.
 • Планування бюджету, розкладу, комунікацій та інших аспектів проекту.
 • Управління вимогами в проекті.
 • Зміст проекту, поняття WBS-структури.
 • Управління якістю в проекті.

Кейс 4. Створення WBS-структури проекту. Оцінка бюджету.

 • Вибір моделі життєвого циклу.
 • Визначення глибини WBS-структури.
 • Побудова WBS-структури.
 • Вартісна оцінка проекту.
 • Визначення основних ресурсів проекту.
 • Оцінка вартості ресурсів.
 • Оцінка бюджету проекту.

Тема 5. Галузь знань: Виконання робіт в проектах. Галузь знань: Вимірювання в проектах. Галузь знань: Управління невизначеністю в проектах.

 • Проведення робіт, моніторинг змін і управління знаннями в проекті.
 • Метрики в проекті.
 • Метод Earned Value.
 • Базовий план.
 • Дашборд керівника.
 • Управління невизначеністю і ризиками в проекті.

Кейс 5. Створення плану управління ризиками проекту.

 • Визначення джерел невизначеності.
 • Ідентифікація основних ризиків проекту, їх оцінка та розробка протіворіскових заходів.

Тема 6. Тейлорінг в управлінні проектами. Моделі, методи та артефакти УП.

 • Аспекти проекту, підлягають тейлорінгу.
 • Процеси тейлорінга.
 • Моделі, методи та артефакти проекту.
 • Моделі лідерства, комунікацій, змін в проекті та інші.
 • Модель OSCAR. Модель ADKAR.
 • Рекомендації з побудови корпоративних систем управління проектами на базі стандарту PMBOK 7.

Кейс 6. Тейлорінг і методи проекту.

 • Вибір моделей і методів управління проектом для кожної галузі знань.
 • Складання плану тематичних нарад проекту.